I Ns 877/19

Postanowieniem z 4 października 2019 roku sygn. akt I Ns 877/19 Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 192,46 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa złote i 46/100) tytułem zwrotu kwoty pozostawionej przez Hannę Wierzbicką w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 12 w Grudziądzu i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek spadkobierców Hanny Wierzbickiej. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Hanny Wierzbickiej do odbioru opisanego depozytu sądowego.

Rejestr zmian dla: I Ns 877/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Marcin Kolasiński
Opublikował:
Paulina Milewska
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d